Mattrygghetssystem med HACCP

Enhver virksomhet som serverer mat må ha en mattrygghetsplan og følge prosesser basert på Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)-prinsipper. Mattrygghetssystemet med HACCP er utviklet for at maten din skal være trygg for biologiske, kjemiske og fysiske farer. Det er noe av det viktigste du kan gjøre for å sikre at du følger viktige prinsipper for produktsikkerhet og risikohåndtering.

En komplett tjeneste
Vår konsulenttjeneste for mattrygghet fjerner all kompleksitet fra prosessen for deg – og hjelper deg å utvikle et mattrygghetssystem med HACCP som overholder alle juridiske krav.

placeholder

placeholder

Veiledning og revisjon

Virksomheten må ha en levende internkontroll som både brukes og fungerer i praksis. For at det nye systemet skal bli en del av de daglige rutinene kan vi gjennomføre et veiledningsbesøk som vil hjelpe dere med å komme raskt i gang med rutinene som sikrer mattrygghet.

Revisjon av mattrygghetssystemet
Vær sikker på at internkontrollen blir brukt slik det er tenkt. Det er krav om internrevisjon som sier hvordan og hvor ofte man undersøker om internkontrollen fungerer etter hensikten. Det utarbeides en rapport som inneholder alle punkter det er viktig å ivareta i forhold til smilefjesordningen og regelverket. I rapporten vil det være en oppfølgingsdel som kan benyttes i det videre arbeidet for å sikre trygg mat.

Evaluering av mattrygghet

Omfattende evalueringer for best praksis og forbedring 
I vår bransje påvirkes gjestene av omtaler på nettet – og negative opplevelser deles på sosiale medier. Ditt omdømme er derfor svært viktig, og virksomheter må sette mattrygghet i fokus av kundeopplevelsen for å lykkes. Næringsmiddelbedrifter må overholde de høyeste standardene for å beskytte merkevaren sin, skape gode kunderelasjoner, forhindre tap av kunder og avvik av varemerke og bransjestandard. 

En unik, rådgivende tilnærming
Vi hjelper virksomheter med å levere samme standard og kundeopplevelse med bransjens mest omfattende evalueringsservice for mattrygghet. I motsetning til vanlig revisjon for overholdelse av mattrygghetsregler, lærer vi opp personalet ditt individuelt, og sikrer at evalueringsprosessen er en positiv læringsopplevelse som fremmer kontinuerlig forbedring. Vi gir deg omfattende tilbakemelding om det som gjøres riktig, i tillegg til det som må gjøres bedre. Alle våre evalueringer av mattrygghet er basert på nasjonale standarder og HACCP prinsipper, og er mer omfattende enn evalueringene Mattilsynet krever.

placeholder

Service og driftskvalitet

Evalueringer av service og driftskvalitet
Dagens forbrukere velger å bruke penger på merkevarer som leverer standarder som betyr noe for dem. Mer enn noen gang må virksomheten forstå og så sette standarder som påvirker kundens generelle opplevelse – og det viktigste av alt er kunne ivareta dem. 

Evalueringer som fremmer merkevaren din
Vi hjelper virksomheter med å oppnå god service og driftskvalitet. Med innhentet data samlet fra de evalueringer vi gjennomfører hvert år – pluss en grundig forståelse av din unike situasjon – har vi et evalueringsprogram som fungerer for merkevaren din. Vår evaluering av service og driftskvalitet evaluerer både det området hvor kunden oppholder seg, og de områdene de ikke ser.

Kontinuerlig forbedring og innsikt 
Mot slutten av hver evaluering, får du en detaljert rapport som fremhever problemer og muligheter for forbedring. Rapportene støtter alle korrigerende tiltaksplaner fra ledelsen som er påkrevd.

Mattrygghetsopplæring

Tilpasset opplæring for å ivareta mattrygghet
Hvis vi identifiserer avvik som kan skade arbeidet med mattrygghet, hjelper vi deg med å utvikle ferdighetene til dine ansatte, slik at man oppnår målsettingen innen mattrygghet. 

Opplæringsprogrammene våre er tilpasset dine spesifikke behov og krav. Vi implementerer også opplæring på arbeidsstedet. Deltakere kjenner seg godt ivaretatt, er fri til å stille spørsmål, og har mulighet til å anvende konseptene og prosedyrene de lærer om på arbeidsplassen. Vår opplæring bidrar til å fremme investeringen som er gjort i dine medarbeidere. Ved å engasjere medarbeiderne, vil det øke muligheten for at de ansatte ønsker å bli værende i din virksomhet. 

Velg blant opplæringsmoduler, inkludert:
- Mattrygghet – HACCP
- God hygienepraksis
- Tilpasset opplæring

placeholder

placeholder

Hygieneprøver og laboratorieanalyse

En svært effektiv måte å kontrollere at renholdsplanen fungerer, samt at utstyr og flater faktisk er rene, er uttak av renholdsprøver. Vi benytter ATP målinger (AdenosinTri Phosphat) til dette og gjennomfører det antall målinger som avtalen tilsier. ATP er en universell energitransportør som finnes i alle levende celler og det er mye av det i næringsmiddelrester. Mengden ATP bør være betydelig redusert etter renhold. Med våre hygieneprøver får vi umiddelbart svar etter uttak og en rapport på resultatet legges igjen før vi drar fra virksomheten.

Verifisere HACCP-standard med vitenskapelig testing
Vi gir en omfattende, mikrobiologisk analyseservice via våre akkrediterte laboratoriepartnere – og hjelper deg å oppnå og sikre at hygieneplaner og prosesser er effektive.

Listeria Monocytogenes
Alle som produserer spiseklare produkter med en viss holdbarhet må ha en prøveplan. Dette for å dokumentere at produksjonsmiljøet ikke har avdekket Listeria Monocytogenes. Vi kan utføre uttak av disse prøvene, som sendes til analyse.

Beredskapsbag
For å kunne sende inn prøver av produktene, kan det plasseres en beredskapsbag hos dere. Denne inneholder fryseelement, glass til prøver og følgeskjema. Denne kan sendes direkte til laboratoriet med prøver for kontroll, eller i beredskap etter f. eks en matforgiftningssak.

placeholder

IK Alkohol og HMS

Ved skjenking av alkohol skal inntak skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling.

For å skjenke alkohol stilles det krav til internkontroll. Dette betyr at den enkelte virksomhet må lage sin egen håndbok for internkontroll, som er tilpasset egen drift.

Den som leder en virksomhet, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Man kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Risikovurdering virussmitte

Det er en vanskelig tid vi er i, og mange må forberede seg på en noe annerledes tid framover.

Dette vil også gjelde for alle som serverer mat, og som har lokaler hvor mye folk er samlet. Samfunnet må sakte, men sikkert gå tilbake til normalen samtidig som vi ivaretar smittevern når restauranter og spisesteder fylles opp. 

Virus, som for eksempel Norovirus, har alltid utgjort en risiko for spisesteder, men Covid19 har bevisstgjort folk i mye større grad enn hva vi har sett noen gang før. Folk vil ikke slutte å gå på restaurant, men dette vil nok skje med en mye større bevissthet og fokus rundt hygiene og ikke minst virussmitte blant gjestene.

For å imøtekomme høyere krav kan vi i Steritech utføre risikovurdering knyttet til virussmitte for dere, i tillegg til våre vanlige mattrygghetstjenester. En slik gjennomgang vil avdekke risiko knyttet til virussmitte fra gjesten kommer inn til de er ut av døra. Dette blir dokumentert i virksomhetens HACCP. 

placeholder

placeholder

Mattilsynets krav & smilefjesordning

Smilefjesordningen

Innføring av smilefjes ved tilsyn i serveringsbransjen har vært et lenge uttrykt ønske fra forbrukerne. Erfaringer med ordningen viser også at bransjen setter pris på denne type tilsyn. De vet mer hva som kreves av dem, og kan ta nødvendige grep for å sikre at alt som berører mattrygghet er i orden. 

En del av Rentokil Initial

Steritech er en del av Rentokil Initial. Vi leverer tjenester som beskytter mennesker og gir bedre livskvalitet i mer enn 60 land. Rentokil Initial Norge har flere divisjoner i tillegg til Steritech: Rentokil Skadedyrkontroll, Initial Hygiene og Matteservice, Initial Premium Scenting, samt Ambius Interiørbeplantning og service. Med disse forretningsområdene, kan vi tilby dere en totalløsning tilpasset din bedrifts behov.

Kontakt oss

Vi skal alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse og vår personvernerklæring som du kan lese her.