Checkpoint

CheckPoint er et digitalt, intuitivt verktøy som gjør det enklere å loggføre og holde oversikt over temperaturer, rutiner, avvik og tiltak. Med digital loggføring har du et effektivt verktøy for temperaturmåling og oppfølging av alle slags faste rutiner.

placeholder

Gjør målejobben enklere
CheckPoint gir oversikt over temperaturkontrolloppgaver og andre faste rutiner som skal gjennomføres. Den sørger for påminnelser om det trengs ekstramålinger eller dersom oppgaver ikke er gjort, sammen med anbefalte tiltak ved avvik. Slik blir det lettere for den som måler å huske gjøremål og å utføre jobben sin korrekt.

Reduserer avvik og varetap
De som har tilgang til webløsningen, kan se all historikk og fullstendig hendelseslogg. Ved hjelp av rapporter, statistikker og avvikskalendere, kan man finne mønstre i avvikene, enten i enkelte butikker eller på tvers av flere. Slik blir CheckPoint et verktøy som kan forbedre rutiner og redusere avvik og varetap.

Gir grundig dokumentasjon
CheckPoint oppfyller Mattilsynets krav til rutiner og dokumentasjon, og alle hendelser blir lagret. Fordi alle avvik også kan lagres med bildebevis, gir det et godt grunnlag i eventuelle klagesaker til leverandører eller transportselskaper.

Alt på et sted
CheckPoint og IWMAC går sammen som brød og smør. Har du allerede et toppsystem fra oss, kan vi enkelt hekte på CheckPoint for deg. Da bruker du den samme innloggingen også til å registrere avvikshåndteringen i appen. Slik får du all dokumentasjonen du trenger lett tilgjengelig – på ett og samme sted.

placeholder


Løsningen er rollestyrt

CheckPoint Probe

Dette er versjonen som de ansatte registrerer temperaturmålingene og gjennomførte rutineoppgaver på. Her vises alle oppgavene som skal gjøres, med påminnelser som skal sørge for at de ikke blir glemt. Ved avvik får brukeren veiledning om hvilke tiltak han eller hun skal utføre.

iOS Android

Checkpoint Manager

Denne appen er for den som er ansvarlig. Alt som skjer i CheckPoint Probe, gjenspeiles her. Avvik som er håndtert i Probe, dukker opp i oppgavelisten i Manager. Manuelle temperaturmålinger som ikke er utført i Probe, varsles også med en alarm. Her må de håndteres som et korrigerende tiltak. Korrigerende tiltak kan gjøres enten fra mobilen eller Dashboard. Slik blir det lett å holde oversikt over tiltakene som skal gjøres eller som er gjort.

iOS Android

Checkpoint Dashboard

Dashboardet er en webløsning som gir ansvarlig full kontroll og oversikt over butikken sin. Her ligger informasjon som trengs som dokumentasjon overfor Mattilsynet og andre. Andre administrative roller kan også bruke løsningen og få oversikt over alle butikker. I tillegg kan de se rapporter og statistikker, som for eksempel hvilke leverandører som har flest avvik på vareleveranser – enten på et enkelt anlegg, i en bestemt region eller i hele landet.

En del av Rentokil Initial

Steritech er en del av Rentokil Initial. Vi leverer tjenester som beskytter mennesker og gir bedre livskvalitet i mer enn 60 land. Rentokil Initial Norge har flere divisjoner i tillegg til Steritech: Rentokil Skadedyrkontroll, Initial Hygiene og Matteservice, Initial Premium Scenting, samt Ambius Interiørbeplantning og service. Med disse forretningsområdene, kan vi tilby dere en totalløsning tilpasset din bedrifts behov.

Kontakt oss

Vi skal alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse og vår personvernerklæring som du kan lese her.