Studelta

'Talent voor de Klas'


Talent voor de Klas
 is een twee jaar durend traineeship dat universitair afgestudeerde pedagogen en psychologen omschoolt tot docent voor de entreeopleiding en niveau 2 opleiding van het mbo. 

Infographic Talent voor de Klas

Het ontstaan van Talent voor de Klas
Talent voor de Klas is bedacht en opgezet door Michelle Smid en Hannah Edelbroek, twee deelnemers vaDe Nationale DenkTank 2016S
amen met 20 andere pas afgestudeerde academici en promovendi en ongeveer 20 mbo- en hbo-studenten deden zij onderzoek naar, én bedachten zij concrete oplossingen voor, het beroepsonderwijs in Nederland. Talent voor de Klas is één van deze oplossingen.

nationale denktank

Doelstelling & uitvoering  
Doelstelling van Talent voor de Klas is om talentvolle academici in te zetten als docent en verbinder in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2017 is het concept van het traineeship door Michelle en Hannah in co-creatie met zes mbo-instellingen (Friesland College, Koning Willem 1 College, Noorderpoort, ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland en ROC TOP) verder ontwikkeld, waarna Studelta in maart 2018 de uitvoering van het traineeship op zich heeft genomen. In het voorjaar van 2018 zal de eerste lichting trainees geselecteerd worden. Zij zullen in september 2018 starten als pionier op mbo-instellingen door het hele land! 

Bevindingen van het onderzoek
Uit het onderzoek van De Nationale DenkTank, waarin gesproken werd met ruim 400 professionals uit het beroepsonderwijs, kwam onder andere naar voren dat het bezitten van sterke pedagogische vaardigheden onder docenten van essentieel belang is om les te kunnen geven op de entreeopleiding en niveau 2 van het mbo. Het contact maken met de studenten en het bieden van een veilig klimaat in de klas zijn noodzakelijk om de studenten op deze niveaus een goed leerklimaat te bieden. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat er de komende tien jaar een groot docententekort zal ontstaan op het mbo, onder meer als gevolg van de vergrijzing en het grote uitvalpercentage onder startende docenten. Om docenten te werven die aansluiten bij de behoefte van de studenten op de entreeopleiding en niveau 2 én om te bij te dragen aan het verkleinen van het docententekort is het daarom noodzakelijk om een nieuwe docentenpoule te creëren die over bovengenoemde vaardigheden beschikt.


Talent voor de Klas ziet hier een grote kans! Een grote groep universitair afgestudeerde pedagogen en psychologen heeft namelijk de benodigde kennis en vaardigheden in huis om juist die pedagogische componenten optimaal in te kunnen zetten in het middelbaar beroepsonderwijs. Om specifiek deze doelgroep klaar te stomen voor het docentschap op het mbo is het tweejarige traineeship Talent voor de Klas ontwikkeld.

 

Studelta

Studelta als uitvoerende partner
We ontdekken verborgen parels en begeleiden en ontwikkelen hen tot effectieve professionals, zij worden pioniers. Door binnen de groep van hoogopgeleide starters te selecteren op basis van persoonlijkheid en drijfveren weten wij een nieuwe doelgroep voor het onderwijs aan te boren. Onze pioniers bezitten een groot ontwikkelingsvermogen, brengen recente kennis vanuit hun opleiding mee en staan dicht bij de belevingswereld van de studenten. We helpen pioniers om persoonlijk leiderschap te pakken en succesvol te kunnen zijn in hun werk als docent of onderwijsprofessional. Zo verbinden wij pioniers aan onderwijsinstellingen, die een frisse wind niet schuwen.

Hannah Edelbroek

Hannah Edelbroek is cognitief neuropsycholoog en ethicus. Tijdens haar studies ontwikkelde ze een passie voor het onderwijs en heeft ze als docent lesgegeven bij verschillende opleidingen. Op dit moment werkt zij als docent en onderwijsontwikkelaar op de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft ze een eigen rock ’n roll dansschool waar ze met veel plezier elke woensdagavond lesgeeft.

Michelle Smid

Michelle Smid is Economisch en Consumentenpsycholoog. Naast het oprichten van Talent voor de Klas en het ontwikkelen van de OnderWijzer werkt ze momenteel als Project Manager (Marketing) bij Frisse Blikken. Hier ondersteunt ze grote organisaties in Nederland bij vraagstukken rondom verandering, vernieuwing en versnelling. In haar vrije tijd sport ze graag en is ze veel bezig met duurzaamheid.

Marie-Louise Doek

Marie-Louise Doek is onderwijskundige met grote affiniteit voor kansengelijkheid. Als teamleider bij Studelta was ze verantwoordelijk voor de specialisering richting het vmbo en mbo. Ze is bezig met de opzet van een vmbo-traineeship en ontwikkelde eerder verschillende concepten zoals eindexamentrainingen en lente- en zomerscholen. Haar vrije uren besteedt ze graag aan haar jonge gezin en avonden rond de keukentafel met vrienden.

Dominique Warmerdam

Dominique Warmerdam is organisatiepsycholoog met een grote passie voor onderwijs. Binnen Studelta was zij verantwoordelijk voor de uitvoering van lente- en zomerscholen, waarbij 200 pioniers kennismaakten met het onderwijs. Op dit moment is zij verantwoordelijk voor het verbinden van pioniers aan mbo-instellingen. In haar vrije tijd sport ze graag en bevindt ze zich graag met goed gezelschap in een van de vele koffietentjes van Amsterdam.

Financiële partners:

Financielepartners Talent voor de Klas

Samenwerkingspartners:

Samenwerkingspartners Talent voor de Klas

Steunbetuigers:

Steunbetuigers Talent voor de Klas

Colors
Cookies