Dimensionera och installera decentraliserad ventilation från Energy Building

Broschyren ger en bild över hur decentraliserad ventilation dimensioneras och installeras. Vid standard lösningar räcker normalt informationen från projektering till slutbesiktning.