Hur är en bostad med decentraliserad ventilation  

”Det är skönt att själv kunna påverka inomhusklimatet med ett ventilationssystem som är enkelt att själv serva”

Broschyren är på 8 sidor i PDF