Systemlösning för
decentraliserad ventilation i bostäder

Broschyren systemlösning för decentraliserad ventilation i bostäder ger en övergripande bild av hur ventilationen fungerar, fördelar och vilka produkter som behövs:

- Grundprincip
- Systemprincip

Kärnvärde:
-Effektiv nyproduktion
-Lätt renoverat
-Miljö och Ekonomi
-Inomhusklimat