placeholder

Privacy statement.

Algemeen 
Groep VDH waardeert uw bezoek aan onze website (www.groepvdh.be) en dankt u voor uw interesse in onze producten. Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden. 
Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Groep VDH als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 1 met ondernemingsnummer BE0476.310.184. 

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hiermee bij al onze activiteiten rekening. We verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke afdeling is gevestigd. Het beleid van Daimler AG aangaande gegevensbescherming is voor het overige gebaseerd op de voor ons geldende richtlijn aangaande gegevensbescherming. 

Meer informatie over Daimler privacy statement: https://www.daimler.com/documents/company/other/daimler-dataprotectionpolicy-en.pdf 

Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarvoor deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens niet geldt. Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot Groep VDH via info@groepvdh.be 

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 15 juni 2021. Groep VDH behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen. 

Persoonsgegevens  
Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard gegevens op met betrekking tot de gebruikte browser en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. 

Daarnaast wordt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen te herkennen, het door uw internetprovider toegewezen IP-adres gedurende zeven dagen opgeslagen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Groep VDH gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor klantadministratie en voor marketingdoeleinden. Zo verwerken wij uw vraag via de contactformulieren van onze website per mail, telefonisch of via sociale media om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen. 

We gebruiken uw gegevens daarnaast graag om u over onze producten, diensten en promoties te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit laten weten zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website. 

Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze periodieke nieuwsbrieven. De gegevens die worden verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde van deze communicatie afmelden met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief. 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
Enkel werknemers, medewerkers en bestuurders/zaakvoerders van Groep VDH hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden. 

Daarnaast heeft ook de invoerder in België, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Tollaan 68, RPR Brussel, met KBO nummer 0419.946.355 en de fabrikant, Daimler AG, Mercedesstrabe 137, 70327 Stuttgart, Duitsland, toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de opvolging van offertes, bestellingen, leveringen, onderhoud, bijstand bij afhandeling van da garantie wanneer u wenst beroep te doen op de garantie op uw voertuig en wisselstukken, bijstand aan de MB Dealer m.b.t. eventuele klachten en bij de dienstverlening na verkoop, of bijstand met het oog op eventuele terugroepacties. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de MB Dealer ook gebruik van het IT platform van Mercedes België en Daimler. Wij kunnen ook beroep doen op andere dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken zoals ICT-providers, reclameagentschappen en call centers. 

Groep VDH werkt samen met Sharpspring, de gegevensverwerking hiervan vindt plaats buiten de EU, maar zijn onderworpen aan het EU-US Privacybeleid. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EU adequaat te beschermen. 

Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dit geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.