Header

Kursanmälan HT -20

Rätt kunskap ger smidigare styrelsearbete. För att ge ledamöterna en bred kunskapsbas har vi valt att erbjuda kurser inom områdena Juridik och Ekonomi. Utmärkt för nytillsatta styrelseledamöter.

Styrelsekurs Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattning, styrelsens uppgifter, antagande och nekande av ny medlem, avgift, användning av lägenheten, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja inom styrelsen, beslutsförhet, protokoll och arvode.

Juridik i styrelsearbete- Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Kursledare är advokat Åsa Lennmor.

Ekonomi i BRF - Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

NYHET- GDPR i BRF - Kursen är inriktad mot bostadsrättsföreningens styrelse. Vi tar upp frågor som: - Vad innebär GDPR jämfört med tidigare regler? - Vad behöver föreningen tänka på? - Vilka är fallgroparna? - Hur kommer föreningen igång med arbetet kring GDPR, vilka är första stegen?

DETALJER FÖR ONLNEKURS
Tid: kl 17.30 – 20.00, dock GDPR kursen avvikande tid: kl 17.30-19.00
Var: Arrangeras via Microsoft Teams
Krav på deltagare: internetuppkoppling och dator med webbkamera
Pris: Reducerat pris 1950 kr (inkl.moms) per person. (Ord pris 2500 kr)
dock GDPR kursen avvikande pris: 795 kr (ink.moms)