Kursanmälan

Rätt kunskap ger smidigare styrelsearbete. Vi erbjuder ett kursprogram inom fastighet, ekonomi och juridik. Utmärkt för nytillsatta styrelseledamöter.

Styrelsekurs - Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode.

Juridik i styrelsearbete - Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Genomgång på delar av Bostadsrättslagen. Kursen hålls av advokat.

Ekonomi i BRF  - Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

Underhållsplanering - Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplan i Fastumgruppen. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig. Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastumgruppen.

DETALJER FÖR ONLNEKURS
Tid: kl 17.30 – 20.00, om ej annat anges
Var: Arrangeras via Microsoft Teams
Teknik: internetuppkoppling och dator (eller annan enhet) med webbkamera
Kostnad:  Reducerat pris 1950 kr (inkl.moms) per person och kurstillfälle. (Ord pris 2500 kr) GDPR kursens pris är dock 795 kr (inkl. moms)
Faktura för kursdeltagande adresseras till berörd förening, om ej annan överenskommelse finns.