Kursanmälan

Rätt kunskap ger smidigare styrelsearbete. Vi erbjuder ett kursprogram inom fastighet, ekonomi och juridik. Utmärkt för nytillsatta styrelseledamöter.

Styrelsekurs Du som ny styrelseledamot får snabbt inblick i vad uppdraget innebär. Stor genomgång av juridiken. Årsstämma, medlemskap, andrahandsuthyrning. 

Ekonomi i BRF 
Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

Underhållsplanering 
Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplan i Fastumgruppen. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig. Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastumgruppen.


*Kostnad:  995 kr per person och kurs om ej annat anges.  Angivna priser är inklusive moms. Faktura för kursdeltagande adresseras till berörd förening, om ej annan överenskommelse finns.