Header

Anmälan kundträffar VT -2021

Fastum arrangerar kundträffar med för dagen nytt tema. För nytta till dig som är verksam inom Brf. Träffarna arrangeras nu digitalt via Microsoft Teams. Glöm ej anmäla dig.

För vårterminen 2021 har vi dessa kundträffar planerade:

Underhållsplan - 27 april
• Visning av webbaserat system
• Genomgång besiktningsutförande
• Tillfälle att ställa frågor

• Klockan 15.00 - första träffen
Klockan 18.00 - andra träffen


Teknisk förvaltning - datum ej klart
Vi berättar om vårt upplägg för teknisk förvaltning.

Onlinemöte - digitala avier OBS! mötet öppet för styrelsemedlemmar i föreningar med klientkonto. Uppge vilken förening du representerar i anmälan.