WHITEPAPER

VERKTYG OCH METODER FÖR EN FRAMGÅNGSRIK SÄLJSTRATEGI

Passion och ambition är viktiga drivkrafter för säljare men för att säljarnas tid och energi ska läggas på rätt saker behövs det en tydlig säljstrategi. Företagets utbud och kundernas behov utvecklas hela tiden. Därför är det också viktigt att säljstrategin kontinuerligt utvärderas och optimeras.

I den här guiden visar vi vilka verktyg och metoder du kan använda för att skapa en framgångsrik säljstrategi som förbättrar dina resultat och möter kundernas behov. 

Du hittar i guiden:

  • Hur du sätter upp mål för alla delar av säljprocessen

  • De främsta orsakerna till kundbortfall och hur du kan arbeta med konsultativ försäljning

  • Strategier för att sälja på ett effektivt sätt