WHITEPAPER

Kvinnor i spetsen på miljardbolaget dustin

Sedan starten 2012 har Closers haft ett nära samarbete med Dustin, Nordens ledande onlinebaserade IT-partner, och har sedan dess tillsatt över sextio säljare till Dustins säljorganisation i Sverige. Vi har med nyfikna ögon och öron följt deras resa till att utvecklas till en internationell helhetsleverantör av IT - lösningar - i den yttersta framkant. Vi blev nyfikna på att träffa några ledande personer på Dustin som har en stor del i resan som de gör och samtala om deras syn på ledarskap, försäljning och hur man arbetar för att utveckla sina medarbetare.

Läs mer om hur Closers hjälpt Dustin stärka sin säljorganisation genom att sätta sig in i deras behov, värderingar och företagskultur.

Läs om:

  • Utvecklat ledarskap och tillväxtstrategi

  • Dustins förändringsresa från hårdvara till tjänster

  • Arbetet för mångfald och könsbalans vid rekrytering