placeholder

Hur kan HR och chefer få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren alltid ansvaret för arbetsmiljön. Oavsett om arbetsplatsen ligger i företagets lokaler eller om den finns i hemmet. Ta här reda på hur du som HR-ansvarig eller chef kan får stödet du behöver i arbetsmiljöarbetet. 

placeholder

Fyll i formuläret nedan för att få Checklistan