placeholder

Så påverkas företagen avsjuknärvaro

Mycket pekar på att sjuknärvaron är ett större problem än sjukfrånvaron.
När anställda går till jobbet trots att de inte mår bra, så påverkar det både den egna hälsan och produktiviteten negativt. Trots det är det många
företag som missar att ta tag i problemet med sjuknärvaron.

I den här guiden går vi igenom vad sjuknärvaron beror på, hur den påverkar hälsan långsiktigt, hur mycket den kostar arbetsgivarna och vad som går att göra för att motverka sjuknärvaron.

No image.

Fyll i formuläret nedan för att få GUIDEN