placeholder

Så hanterar du ditt arbetsmiljöansvar

- Checklistan för dig!

Enligt arbetsmiljölagen ska alla företag jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Lagen säger att ansvaret för arbetsmiljön alltid ligger på ledningen/arbetsgivaren. Den som har ansvaret kan dock inte göra allt arbete själv. I den här checklistan får du som arbetsgivare veta vad det är du ska tänka på när du delegerar ut arbetsmiljöarbetet till andra i organisationen.

placeholder

Fyll i formuläret nedan för att få Checklistan