placeholder

Omvandla riskfaktorer till friskfaktorer

- Guiden för dig!

För att kunna skapa en hållbar arbetsmiljö där så många som möjligt i organisationen är friska och känner engagemang behöver vi inte bara åtgärda riskfaktorerna, de behöver omvandlas till friskfaktorer. Det minskar inte bara ohälsan utan leder ofta till bättre trivsel och högre produktivitet.

placeholder

Fyll i formuläret nedan för att få GUIDEN