placeholder

Medarbetarsamtal om psykisk ohälsa

Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att undersöka hur dina medarbetare faktiskt mår. Om du kan upptäcka när en medarbetare riskerar att drabbas av psykisk ohälsa på ett tidigt stadium, får du möjlighet att gå in med stöd och hjälp innan problemet slutar i sjukskrivning. Att prata om psykisk ohälsa kan vara mer utmanande än de ordinarie medarbetarsamtalen. Den här checklistan hjälper dig att förbereda samtalet på bästa sätt och går igenom vad som är viktigt att ta upp för att komma fram till långsiktiga lösningar. 

placeholder

Fyll i formuläret nedan för att få Checklistan